0252-415841

Dividendbelasting

Dividendbelasting wordt door de Vennootschap ingehouden op het dividend dat zij uitbetaalt aan haar aandeelhouders. De ingehouden dividendbelasting wordt verrekend met de door de aandeelhouders verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De dividendbelasting werkt dus als een voorheffing.

In sommige situaties bestaat recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van dividendbelasting:

  • Nederlandse vennootschappen houden geen dividendbelasting in als het dividend wordt uitbetaald aan een vennootschap die in Nederland of een andere EU-lidstaat gevestigd is en die voor ten minste 5% deelneemt in de Nederlandse vennootschap.
  • In Nederland of andere EU-lidstaten gevestigde vrijgestelde lichamen, zoals pensioenfondsen, hebben recht op teruggaaf van de Nederlandse dividendbelasting.
  • In het buitenland gevestigde of woonachtige aandeelhouders kunnen soms vrijstelling, vermindering of teruggaaf van dividendbelasting verkrijgen op grond van een belastingverdrag.

Omdat dit nogal ingewikkelde situaties zijn, helpen wij je graag de regels te doorgronden. Neem contact op en we kijken wat er mogelijk is!

 
Contact Vennestraat 11-K
2161 LE Lisse (Google Maps)
Tel: 0252 - 41 58 41
Contact

Vragen?
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten? Bel Joost of Pascal op 0252-415841 of stuur ons een e-mail.

Email sturen