0252-415841

Erfbelasting of successiebelasting

Bij een overlijden denk je niet meteen aan de belastingdienst. Maar als er vermogen of andere bezittingen nagelaten worden, moet er aangifte van erfbelasting of successiebelasting gedaan worden. Een lastig klusje, zeker omdat je na een overlijden vaak emotioneel geraakt bent en je hoofd er niet naar staat. Wij begeleiden dit graag. Niet alleen omdat wij minder persoonlijk betrokken zijn bij het verlies, maar ook omdat wij de spelregels kennen.

Nalatenschap

Als iemand sterft, laat hij bezittingen en misschien ook schulden na. Als erfgenaam heb je de keuze om de nalatenschap te accepteren of te weigeren. Als je een erfenis accepteert en ontvangt, moet je hierover belasting betalen.

Als de overledene een testament heeft, wordt de erfenis verdeeld zoals de overledene dat in zijn testament heeft bepaald. Als de overledene geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Als erfgenaam kan je de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of zelfs verwerpen.

Zuiver aanvaarden betekent dat je alles overneemt, dus ook de schulden. Beneficiair aanvaarden houdt in dat je de nalatenschap alleen accepteert als die positief is en dus geen schulden bevat. Als er sprake is van een negatieve nalatenschap waar schulden in opgenomen zijn, kan je de erfenis weigeren.

Huis erven

Bij het erven van een huis komt veel kijken. Op de meeste huizen rust een hypotheekschuld. Als je het huis verkoopt, moet de hypotheekschuld uit de verkoopopbrengst worden voldaan.

Maar als het huis lang te koop staat, komen de vaste lasten voor jouw rekening. Ook als het huis verkocht wordt voor minder dan de hypotheekschuld, komt het restbedrag voor jouw rekening. Denk je zulke kosten niet te kunnen opbrengen? Dan is het verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Ook kan het zijn dat de successierechten niet betaald kunnen worden omdat het huis nog niet verkocht is, terwijl er wel overwaarde is. In de belastingwetgeving is er dan een mogelijkheid om uitstel te krijgen voor het betalen van successierechten. Graag helpen wij jou om dit soort zaken te regelen met de belastingdienst.

Nabestaandenuitkering of pensioen

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de achterblijvers. Bijvoorbeeld als de kostwinner sterft en de achterblijver voor minderjarige kinderen moet zorgen. Via de Algemene nabestaandenwet (Anw) kunnen (ex-)partners en minderjarige kinderen in aanmerking komen voor een uitkering. Soms is er ook via een aanvullende pensioenregeling een nabestaandenpensioen voor de partner opgebouwd.

Al met al komt er bij een overlijden veel administratieve rompslomp kijken. Niet iets waar je in zo’n situatie mee bezig wilt zijn. Wij helpen graag met advies en nemen de zorg van je over. Zo kan jij je bezig houden met andere zaken die op dat moment veel belangrijker zijn.

 
Contact Vennestraat 11-K
2161 LE Lisse (Google Maps)
Tel: 0252 - 41 58 41
Contact

Vragen?
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten? Bel Joost of Pascal op 0252-415841 of stuur ons een e-mail.

Email sturen