0252-415841

Inkomstenbelasting

Belasting betalen doe je liever niet. Toch moet elke inwoner van Nederland belasting afdragen over zijn inkomen. Hoe zorg je ervoor dat die belasting zo laag mogelijk blijft?

Iedereen moet belasting afdragen over zijn inkomen. Niet alleen over je bruto loon, maar over alle inkomsten. Vaak wordt er bij de uitkering van je inkomen al belasting ingehouden. Maar soms zijn er nog fiscale aftrekposten zoals hypotheekrente eigen woning, lijfrente of studiekosten. Door deze aftrekposten wordt je inkomen (kunstmatig) lager, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

Verschillende inkomenssoorten worden verschillend belast. Daar worden de drie zogenaamde "boxen” voor gebruikt:

  • Box 1 - inkomen uit arbeid en woning. In deze box wordt de belasting berekend over het bruto loon, maar er zijn ook verschillende aftrekposten zoals de hypotheekrente van je eerste huis.
  • Box 2 - inkomen uit aanmerkelijk belang. Wanneer iemand meer dan 5% aandelen heeft in een BV, wordt daarover in box 2 belasting berekend.
  • Box 3 - inkomen uit vermogen. Vermogen, zoals spaarrekeningen of het bezit van aandelen, levert ook inkomen op zoals rente of dividend. In box 3 worden deze inkomsten aangegeven. Hier gelden wel diverse vrijstellingen.


Als in deze drie boxen de verschillende belastingbedragen zijn berekend, worden ze bij elkaar opgeteld. Van het totaal worden nog sommige heffingskortingen afgetrokken zoals een algemene heffingskorting voor iedereen en eventueel nog kinderkorting, alleenstaande-ouderkorting, jonggehandicaptenkorting of ouderenkorting.

Soms kan er ook nog "middeling” toegepast worden over het inkomen van een aantal jaren, met als gevolg een extra teruggave. Al met al niet voor iedereen te overzien, dus wij helpen je graag met je aangifte inkomstenbelasting om zo het meeste fiscale voordeel te behalen!

Als ondernemer met een éénmanszaak of VOF moet je ook winstaangifte indienen over je ondernemingsinkomen. Voor ondernemers zijn er wel veel interessante aftrekposten, denk aan startersaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling, Fiscale Oudedag Reserve (FOR), willekeurige afschrijvingen en investeringsaftrek. Graag helpen wij jou om te bepalen waar jij recht op hebt als ondernemer!

 
Contact Vennestraat 11-K
2161 LE Lisse (Google Maps)
Tel: 0252 - 41 58 41
Contact

Vragen?
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten? Bel Joost of Pascal op 0252-415841 of stuur ons een e-mail.

Email sturen