0252-415841

Loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam van premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Die loonheffing wordt door de werkgever op het bruto loon ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. Als werknemer ontvang je dan je netto loon. Als er sprake is van meerdere banen is het mogelijk dat er teveel loonheffing wordt ingehouden. Dan heb je misschien recht op belastingteruggave. Wij zoeken dit graag voor je uit!

Werkkostenregeling

Als werkgever heb je met ingang van 1 januari 2015 te maken met de werkkostenregeling (WKR). In plaats van de oude regelingen en vrijstellingen geldt nu een algemene vrijstelling van 1,2% van de fiscale loonsom, de zogenaamde "vrije ruimte”. Het maakt daarbij niet uit welke werknemer welke vergoeding krijgt. Betaal je aan vergoedingen meer dan die 1,2%, dan moet je over het meerdere 80% loonbelasting afdragen.

Kosten die onder de vrije ruimte (1,2%) moeten vallen zijn onder andere:

 • Kerstpakketten
 • Een fiets
 • Een personeelsuitje

Daarnaast zijn er kosten die onbelast zijn en niet binnen de vrije ruimte hoeven te vallen. Dat geldt onder andere voor:

 • Reiskosten openbaar vervoer
 • Kosten van opleiding en bijscholing
 • Maaltijden bij overwerk
 • Kosten eigen vervoer (tot 19 cent per kilometer)
 • Vakliteratuur, inschrijving beroepsregister

Ten slotte is er het zogenaamde "noodzakelijkheidscriterium”. Dat zijn verstrekkingen waarvan de werkgever vindt dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie van de werknemer. Daaronder vallen:

 • Gereedschap
 • Computers (inclusief tablets)
 • Mobiele communicatiemiddelen

Voordeel van de WKR is dat je de vergoedingen niet meer per werknemer hoeft te registreren. Eén keer per jaar reken je af met de belastingdienst. Neem contact met ons op voor tips of een advies op maat over de toepassing van de WKR!
 
Contact Vennestraat 11-K
2161 LE Lisse (Google Maps)
Tel: 0252 - 41 58 41
Contact

Vragen?
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten? Bel Joost of Pascal op 0252-415841 of stuur ons een e-mail.

Email sturen