0252-415841

Vennootschapsbelasting

Als onderneming moet je belasting betalen over je behaalde winst: vennootschapsbelasting. Maar ook daar zijn verschillen in en gelden uitzonderingen.

B.V. of N.V.

Ben je ondernemer met een B.V. of N.V.? Dan moet je over de behaalde fiscale winst belasting betalen, dit heet vennootschapsbelasting. Hier zijn vaak ook diverse aftrekposten te benutten om minder te betalen. Bijvoorbeeld het toepassen van willekeurige afschrijvingen, investeringsaftrek, maar ook het toepassen van het verlaagde tarief, de innovatie box of andere regelingen die de belastingdruk verlagen. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden!

Stichting of vereniging

Heb je een vereniging of stichting? Dan kan het zijn dat je vrijgesteld wordt van vennootschapsbelasting. Dit geldt als de stichting of vereniging geen winstoogmerk heeft en het resultaat niet hoger is dan bij de wet vastgestelde bedragen. Als eigenaar van een eenmanszaak heb je niets met vennootschapsbelasting te maken, dan moet je een winstaangifte indienen.

Gebruikelijk loon

Als ondernemer met een B.V. ben je verplicht om jezelf een "gebruikelijk loon” toe te kennen. Dus een bedrag dat gebruikelijk is in de branche. Daar zijn ook weer een aantal voorwaarden aan: de belastingdienst heeft een minimaal gebruikelijk loon vastgesteld en je loon mag niet lager zijn dan dat van jouw meest verdienende werknemer. In bepaalde gevallen kan je in overleg met de Belastingdienst afwijken van dit gebruikelijk loon. Wij helpen jou graag bij het vaststellen of aanvragen van uitzondering van het gebruikelijk loon!

 
Contact Vennestraat 11-K
2161 LE Lisse (Google Maps)
Tel: 0252 - 41 58 41
Contact

Vragen?
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten? Bel Joost of Pascal op 0252-415841 of stuur ons een e-mail.

Email sturen